WEBSITE IS UNDER RECONSTRUCTION
Descartes
CARTESIAN CENTER ©2017 ALL RIGHTS RESERVED
Декартов Научен Център отправна точка.
Механичният възглед за Вселената.
Научните изследвания и важното значение на математиката в науката.